Odluka o izboru temeljem javnog natječaja – čistačica na Odsjeku u Čakovcu

Odluka o izboru temeljem javnog natječaja – čistačica na Odsjeku u Čakovcu

KLASA: 112-01/22-01/10
URBROJ: 251-378-05-22-14
Zagreb, 26. srpnja 2022.

Na temelju odredbe članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst) od 1. ožujka 2016., članka 25. Statuta Učiteljskog fakulteta, Odluke dekana Klasa: 112-01/22-01/10, Ur. broj: 251-378-05-22-1 od 24. lipnja 2022, Izvještaja o radu povjerenstva za provedbu javnog natječaja Klasa: 112-01/22-01/10, Ur. broj: 251-378-05-22-13 od 15. srpnja 2022., dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi:
O D L U K U

  1. Temeljem raspisanog javnog natječaja za radno mjesto IV. vrste, interni naziv: čistačica, koeficijent složenosti poslova 0,601, jedan izvršitelj (m/ž) te sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku Učiteljskog fakulteta u Čakovcu objavljenog na Internet stranicama HZZ-a od 27. lipnja 2022., oglasnim stranicama N.N.-a, br. NN 74/2022 od 29. lipnja 2022. te na Internet stranicama ustanove od 24. lipnja 2022.., odabrana je pristupnica Maja Novak koja ispunjava formalne uvjete natječaja: 1. niža stručna sprema, 2. jedna (1) godina radnog staža, jer njezine stručne kvalifikacije, dosadašnje radno iskustvo te angažman u najvećoj mjeri udovoljavaju potrebama radnog mjesta.
  2. U roku do uključivo 09. srpnja 2022. prijavu na natječaj predalo je ukupno osam (8) pristupnica, te je nakon provedenog postupka na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

Tekst Odluke (PDF) možete preuzeti ovdje – Odluka o izboru temeljem javnog natječaja čistačica Čakovec 26. 7. 2022.