Odluka o izboru temeljem javnog natječaja – domar na Odsjeku u Petrinji

Odluka o izboru temeljem javnog natječaja – domar na Odsjeku u Petrinji

KLASA: 112-01/22-01/12
URBROJ: 251-378-05-22-8
Zagreb, 27. srpnja 2022.

Na temelju odredbe članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst) od 1. ožujka 2016., članka 25. Statuta Učiteljskog fakulteta, Odluke dekana, Klasa: 112-01/22-01/12, Ur. broj: 251-378-05-22-1 od 12. srpnja 2022., Izvještaja o radu povjerenstva za provedbu javnog natječaja KLASA: 112-01/22-01/12, URBROJ: 251-378-05-22-7 od 27. srpnja 2022., dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi:
O D L U K U

  1. Temeljem raspisanog javnog natječaja za radno mjesto – položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – interni naziv: voditelj tehničke službe u Petrinji (domar), na Odsjeku Učiteljskog fakulteta u Petrinji, koeficijent složenosti poslova 0,873, jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku Učiteljskog fakulteta u Petrinji objavljenog na Internet stranicama HZZ-a od 13. srpnja 2022., oglasnim stranicama N.N.-a, br. NN 82/2022 od 15. srpnja 2022. te na Internet stranicama ustanove od 12. srpnja 2022.,odabran je pristupnik Dražen Graovac koja ispunjava formalne uvjete natječaja 1. SSS – srednja stručna sprema, 2. jedna (1) godina radnog iskustva.
  2. U roku do uključivo 25. srpnja 2022. prijavu na natječaj predala su ukupno dva (2) pristupnika, te je nakon provedenog postupka na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

Tekst odluke možete preuzeti ovdje – Odluka o izboru temeljem javnog natječaja DOMAR PETRINJA 27. 7. 2022.