Odluka o izboru temeljem raspisanog javnog natječaja – Odsjek u Petinji

Odluka o izboru temeljem raspisanog javnog natječaja – Odsjek u Petinji

KLASA: 112-01/22-01/09
URBROJ: 251-378-05-22-29
Zagreb, 20. srpnja 2022.

Na temelju odredbe članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst) od 1. ožujka 2016., članka 25. Statuta Učiteljskog fakulteta, Odluke dekana KLASA: 112-01/22-01/09, URBROJ: 251-378-05-22-1, od 21. lipnja 2022., Izvještaja o radu povjerenstva za provedbu javnog natječaja KLASA: 112-01/22-01/09, URBROJ: 251-378-05-22-28 od 19. srpnja 2022., dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi:

O D L U K U

  1. Temeljem raspisanog javnog natječaja za radno mjesto II. vrste – ostala radna mjesta II. vrste, interni naziv: administrativni tajnik u lokacijskom odsjeku – koeficijent složenosti poslova 0,970, jedan izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku Učiteljskog fakulteta u Petrinji objavljenog na Internet stranicama HZZ-a od 24. lipnja 2022., oglasnim stranicama N.N.-a, br. NN 74/2022 od 29. lipnja 2022. te na Internet stranicama ustanove od 23. lipnja 2022., odabrana je pristupnica Ana Petrović Laktašić koja ispunjava formalne uvjete natječaja:
    1. završen preddiplomski studij – prvostupnik, prijašnji VŠS,
    2. poznavanje rada na računalu (Ms Office),
    3. jedna (1) godina radnog staža.

    Pristupnica Ana Petrović Laktašić ima završeno obrazovanje koje najviše odgovara potrebama radnog mjesta – stručna prvostupnica javne uprave, odgovarajuće radno iskustvo u struci – više od 10 godina radnog iskustva, među kojima i radno iskustvo na poslovima koji su bliski potrebama radnog mjesta (tajnica u dječjem vrtiću, viša upravna referentica u uredu državne uprave, voditelj pisarnice u stručnoj službi grada i dr.), te uvjerenje o usavršavanju za rad na računalu.

  2. U roku do uključivo 08. srpnja 2022. prijavu na natječaj predalo je ukupno dvadeset troje (23) pristupnika, te je nakon provedenog postupka na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

Tekst Odluke (PDF) možete preuzeti ovdje – Odluka o izboru temeljem javnog natječaja administrativni tajnik u lokacijskom odsjeku Petrinja 20. 7. 2022.