Vremenik razredbenog postupka i upisa u ak. god. 2022./2023. – rujanski rok

Vremenik razredbenog postupka i upisa u ak. god. 2022./2023. – rujanski rok

Provjera predispozicija provodi se na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu!

Za Provjere predispozicija za razvoj sposobnosti potrebnih za uspješnije razvijanje učiteljskih kompetencija, a koje nisu obuhvaćene državnom maturom potrebno je izvršiti uplatu u bilo kojoj poslovnici banke, FINE, poslovnici HP-Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva.

platitelj: Ime Prezime, OIB pristupnika-kandidata, adresa
primatelj: Učiteljski fakultet, 10000 Zagreb, Savska c. 77
IBAN broj računa: HR9124020061100639639
pod poziv na broj obavezno navesti:
OIB(pristupnika)-01 ako je prijava za Zagreb
OIB(pristupnika)-02 ako je prijava za Petrinju
OIB(pristupnika)-03 ako je prijava za Čakovec
model: HR00
opis plaćanja: Troškovi provjere predispozicija
iznos: 350,00 kn (slovima: tristotineipedeset kuna)

Prilikom ispunjavanja uplatnice poziv na broj mora biti OIB kandidata koji pristupa provjeri sposobnosti!

Na jesenskome roku se provjera provodi ISKLJUČIVO u Zagrebu, neovisno o prijavljenoj lokaciji studiranja!!!

Primjerak uplatnice provjerite ovdje.

Odluka o plaćanju provjere predispozicija (posebno neka pogledaju kandidati koji izlaze na jesenski upisni rok!!!)

  • Prijava je važeća isključivo ako je pristupnik pravovremeno izvršio uplatu i prijavio namjeru upisa na jedan ili više studijskih programa Učiteljskog fakulteta putem portala www.postani-student.hr
  • Neovisno o broju prijavljenih studijskih programa na Učiteljskom fakultetu, prijavljuje se i plaća SAMO JEDNA Provjera!
  • Vrijeme, mjesto i raspored pristupanja Provjeri:
    • za jesenski upisni rok bit će objavljen 2. rujna 2022. godine (petak) do 12:00 sati na stranicama Fakulteta
  • Na Provjeru je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i dokaz o izvršenoj uplati (kopiju uplate).

Molimo pristupnike – kandidate da imaju u vidu da se prijavom na određenu lokaciju – Odsjek (Zagreb, Petrinja ili Čakovec) opredjeljuju i za mjesto studiranja. Nakon upisa, zbog organiziranja i uspješnog izvođenja nastave, prelasci tijekom studiranja nisu mogući osim u posebnim slučajevima predviđenim Pravilnikom o studiranju Učiteljskog fakulteta.

VREMENIK RAZREDBENOG POSTUPKA I UPISA STUDENATA U 1. GODINU STUDIJA U AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

JESENSKI/RUJANSKI UPISNI ROK 2022./2023.

Prijave za upis i razredbeni postupak

(unose ih pristupnici)

Kandidati studijske programe prijavljuju elektroničkim
putem u Nacionalni informacijski sustav za prijave na
visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem
prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na
adresi www.postani-student.hr

Prijave za rujanski rok primat će se samo za one studijske
programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon
završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku. Broj
slobodnih mjesta objavit će se na oglasnim pločama i
internetskim stranicama Fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
(www.unizg.hr) te na stranicama NISpVU-a

www.postani-student.hr

23. srpnja – 26. kolovoza 2022.


Prijave za provjeru posebnih sposobnosti za upis na
Učiteljskom fakultetu
Dodatnu provjeru posebnih sposobnosti provodi Učiteljski
fakultet. Prijava se vrši uplatom sredstava (350,00kn) na
IBAN fakulteta. Jedna uplata vrijedi za sve tri lokacije
(potrebno je naznačiti prvi izbor). Ako je kandidat pristupio provjeri na ljetnom upisnom roku, a nije se uspio upisati, te želi da mu se bodovi s ljetnog roka priznaju na jesenskom roku, onda nije dužan uplatiti niti pristupiti provjeri (za više detalja pogledati Odluku)

do 26. kolovoza 2022.

Provjera posebnih sposobnosti

Prema rasporedu Učiteljskog fakulteta na stranici www.ufzg.unizg.hr

5. rujna 2022. (ponedjeljak)


Unošenje rezultata provjere posebnih sposobnosti

u NISpVU

9. rujna 2022. (petak)


Unošenje rezultata ostalih dodatnih postignuća

učenika u NISpVU unosi Fakultet kojemu je potrebno
dostaviti odgovarajuće dokaze.Dokumentaciju pristupnici moraju dostaviti do 9. rujna 2022. (petak) – poslati
poštom na adresu uz naznaku:Učiteljski fakultet

Savska cesta 77

10000 Zagreb

(dodatna postignuća – studentska služba)

do 9. rujna 2022. (petak)


Unošenje rezultata državnih i nekih međunarodnih
natjecanja

, koji se vrednuju za upis unosi u NISpVU – Središnji
prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje

do 9. rujna 2022. (petak)

Rok za žalbe
na rezultate provjere posebnih sposobnosti

11. rujna 2022. (nedjelja)


Žalbe zbog netočnosti unosa podataka o rezultatima
dodatnih učeničkih postignuća

u NISpVU podnose se u roku od 48 sati nakon objave
rezultata. Žalbe se podnose Fakultetu isključivo
elektronički. Fakultet će se o žalbama očitovati također
isključivo elektronički.

11. rujna 2022. (nedjelja)

Konačni ispravci u NISpVU

Unosi ih Fakultet – nakon žalbi o rezultatima dodatnih
učeničkih postignuća.

12. rujna 2022. u 12:00 sati (ponedjeljak)

Objava konačnih rang-lista
za upise u studijske programe na stranici
postani-student.hr

19. rujna 2022. (ponedjeljak)

Upisi na Učiteljski fakultet

Fakultet će objaviti detaljne upute na web stranici
www.ufzg.unizg.hr

21. rujna 2022. (srijeda)