Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava usluga preseljenja u sklopu provedbe Operacije Cjelovita obnova zgrade Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Savska cesta 77 u Zagrebu

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava usluga preseljenja u sklopu provedbe Operacije Cjelovita obnova zgrade Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Savska cesta 77 u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet provodi postupak Jednostavne nabave – eDostava s javnom objavom poziva prema Zakonu o obnovi  i na internetskim stranicama Naručitelja nabave male vrijednosti usluga s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi,  za predmet nabave: Usluge preseljenja sa lokacije Savska cesta 77, Zagreb projekt koji se provodi u sklopu Operacije „Cjelovita obnova zgrade Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77“ Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom.

Javni naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, OIB:72226488129

Odgovorna osoba javnog naručitelja je dekan, prof. dr. sc. Siniša Opić

Evidencijski broj nabave: EMV-01/2022.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 480.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 08. prosinca 2022. do 9.00h

Zagreb, 28. 11. 2022.

Prilog: Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava usluga preseljenja od 28. 11. 2022.
Prilog 1 poziva – tlocrti
Prilog 2 poziva – troškovnik