Objava natječaja – radna mjesta docenta i asistenta

Objava natječaja – radna mjesta docenta i asistenta

KLASA: 112-01/23-03/03

URBROJ: 251-378-04-23-2

Zagreb, 15. ožujka 2023.

SVEUČILIŠTE U Zagrebu

Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb,

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje: psihologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. suradničko radno mjesto asistenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija, (znanstvena grana: kroatistika), na Katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022).

Prijave za radno mjesto pod brojem 1. (docent) moraju sadržavati:

 • prijavu
 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta);
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis;
 • presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju;
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti;
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani;
 • dokaz o državljanstvu;
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (B2 ili C1).
 • potvrdu o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada, ukoliko ju pristupnik ima.

Prijave za radno mjesto pod brojem 4. (asistent) moraju sadržavati:

 • prijavu
 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta);
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis;
 • presliku diplome o završenom preddiplomskom i diplomskom studiju kroatistike / hrvatskoga jezika i književnosti;
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • prijepis ocjena i dokaz o prosjeku ocjena koji osigurava upis na doktorski studij;
 • potvrdu o upisanom doktorskom studiju (ukoliko je pristupnik već upisan na doktorski studij)
 • dokaze o priznanjima, stipendijama i nagradama za izvrsnost u studiranju (ukoliko postoji);
 • dokaze o dosadašnjem sudjelovanju u znanstvenoistraživačkom radu, uključujući popis objavljenih radova i izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima (ukoliko postoji);
 • motivacijsko pismo s posebnim naglaskom na područje znanstvenoga interesa kandidata;
 • dokaz o državljanstvu;
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (razina C1).

 

–    Napomena: Za radno mjesto pod brojem 2. (asistent) prednost će se dati kandidatima sa znanstvenim interesom iz područja književnosti, odnosno dječje književnosti.

 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u elektroničkom obliku, na adresu elektroničke pošte:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima te popratnih, ovim natječajem traženih priloga, neće se razmatrati. Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Obavještavaju se pristupnici da se ugovor o radu potpisuje za rad na sve tri lokacije Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Zagreb, Čakovec i Petrinja, te da u slučaju zaposlenja mogu biti obvezani da rade na bilo kojoj od lokacija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili na više njih.

Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: . Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.

 

Oglas Natječaja u PDF-u možete preuzeti ovdje – radna mjesta docenta i asistenta