Odluka o poništenju javnog natječaja – radno mjesto čistačice

Odluka o poništenju javnog natječaja – radno mjesto čistačice

KLASA: 112-01/23-03/05

URBROJ: 251-378-05-23-8

Zagreb, 17. svibnja 2023.

 

 

Na temelju čl. 20. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), članka 25. Statuta Učiteljskog fakulteta, Odluke dekana, 112-01/23-03/05, 251-378-05-23-1 od 27. ožujka 2022., dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi:

O D L U K U

I

Poništava se javni natječaj za radno mjesto IV. vrste, interni naziv: čistačica na Učiteljskom fakultetu, koeficijent složenosti poslova 0,631, jedan izvršitelj (m/ž) te sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljen na Internet stranicama HZZ-a od 30. ožujka 2023, oglasnim stranicama N.N.- a, br. 37/2023 od 31. ožujka 2023. te na Internet stranicama ustanove od 29. ožujka 2023.

 

Odluku možete vidjeti ovdje.