Postupak provedbe pojedin. provjere

Postupak provedbe pojedin. provjere

Provjera predispozicija za razvoj glazbenog sluha i ritma

Koncipiran je na temelju postojećih testova koji se provode pri prijemu u glazbene škole i druge glazbene audicije. Sastoji se od više specifičnih testova koji ispituju razinu razvijenosti točne intonacije, ritma, osjećaja za tonalitet, dinamiku i izražajnost pri pjevanju kao i glazbeno pamćenje, glazbeni nastup i dr.

Testove provode glazbeni pedagozi s dugogodišnjim iskustvom u glazbenoj nastavi i samoj reprodukcijskoj glazbenoj umjetnosti.

Ispit posebnih sposobnosti je osmišljen po uzoru na postojeće znanstvene idiome i razinom prilagođen specifičnim potrebama poziva za koji se kandidati žele školovati.

Osobita pozornost pri izvedbi ispitivanja, pridaje se smanjenju stresa i maksimalnoj pomoći pristupniku.

Način vrednovanja (bodovanja):

 1. Uspješna interpretacija samostalno odabrane pjesme:
  1. točnost intonacije – 2 boda
  2. točnost ritma – 2 boda
  3. razumljivost dikcije – 2 boda
  4. samopouzdanje – 2 boda
 2. Uspješna reprodukcija ritmičkog obrasca:
  1. jednostavni primjer – 4 boda
  2. složeni (sinkopirani) primjer – 5 bodova
 3. Uspješna reprodukcija melodijskog obrasca:
  1. 1. fraza – 4 boda
  2. 2. fraza – 4 boda

Ukupno: 25 bodova
Trajanje provjere: 3 minute po pristupniku

Kandidati koji imaju završenu osnovnu glazbenu, baletnu, ili plesnu školu bit će oslobođeni razredbenog postupka, ali na dan ispita moraju u 8:30 h donijeti kopiju završne svjedodžbe.

Provjera predispozicija za razvoj likovnog mišljenja

Predispozicije za razvoj likovnog mišljenja provjerit će se likovnim radom – slikanjem uljnim pastelama po izmišljenom, zamišljenom bajkovitom motivu koji će zadati voditelj provjere. Motiv se slika na A4 formatu, a od pristupnika se očekuje da u radu maštovito i potpuno slobodno izrazi svoj doživljaj zadane teme te da postigne što veću likovnu inventivnost i kreativnost.

Postavljeno je pet kriterija za ocjenjivanje likovnog rada koji odražavaju otvorenost prema novim iskustvima i kojima se ispituje kvaliteta likovnog odgovora pristupnika:

 • osjećaj za kompoziciju
 • tretman boje i sposobnost iskorištavanja tehničkog aspekta likovnog sredstva
 • originalnost koncepta
 • nekonvencionalnost u prikazu
 • prikaz prostora

Ocjenjivanje obavljaju profesori Učiteljskog fakulteta sa velikim likovnim i metodičkim iskustvom na polju razvoja likovnog mišljenja.

Pristupnici će po dolasku na provjeru dobiti komplet voštanih pastela i papir formata A4.

Ukupno je na testu moguće ostvariti 25 bodova.

Trajanje provjere: 30 minuta po grupi

Provjera motoričkih sposobnosti

Za provjeru motoričkih sposobnosti bit će korištena dva standardna mjerna instrumenta iz područja koordinacije: poligon natraške i koraci u stranu. U ranijoj analizi metrijskih karakteristika oba testa pokazala su dobra metrijska svojstva s vrlo visokim koeficijentima pouzdanosti i pogodni su za primjenu u praksi. Postupak mjerenja se ponavlja za svaki test posebno. Posebno se boduju rezultati djevojaka, a posebno mladića.

Od mogućih 25 bodova na testu “poligon natraške” je moguće ostvariti maksimalno 15 bodova. Taj test dio je obvezne baterije testova koji su svi kandidati trebali proći tijekom inicijalnih i finalnih mjerenja od 1. razreda osnovne škole do završnog razreda srednje škole. Sukladno tome, smatra se da će test poligon natraške biti dobro uvježban tijekom školovanja te pružiti mogućnost osvajanja najvećeg broja bodova.

Za test “koraci u stranu” moguće je ostvariti maksimalno 10 bodova, što ukupno čini 25 bodova, koliko je predviđeno za ova područja provjere.

NAPOMENA: Provjeri je moguće pristupiti isključivo u odgovarajućoj opremi – čiste tenisice za dvoranu, majica kratkih rukava, donji dio trenirke ili kratke hlače, gumica za kosu (ako imate dugačku kosu)!

Trajanje provjere: cca. 2 minute po pristupniku

Provjera govornih sposobnosti

Provjera govornih sposobnosti sastoji se od dva dijela:

 • čitanja književnoumjetničkoga teksta naglas
 • kraćega razgovora s pristupnikom o pročitanome tekstu.

Na temelju toga procjenjuju se:

 • sposobnost izražajnoga čitanja (izražajnost, razumljivost, točnost, primjeren ritam govora, uporaba govornih vrednota kao što su intonacija, intenzitet, stanke, tempo govora)
 • razumijevanje teksta
 • sporazumijevanje na hrvatskome standardom jeziku (samostalno izražavanje usklađeno s pravogovornom, gramatičkom, leksičkom i stilističkom normom hrvatskoga standardnoga jezika)
 • moguća govorna odstupanja kod pristupnika.

Način vrednovanja:
U provjeri govornih sposobnosti pristupnik može ostvariti ukupno 25 bodova. U prvome dijelu provjere moguće je ukupno ostvariti 13 bodova. Bodovi su raspodijeljeni na sljedeći način:

 • za izražajno čitanje pristupnik može ostvariti najviše 5 bodova,
 • za razumijevanje pročitanoga teksta najviše 5 bodova,
 • a za izražavanje u skladu s normama hrvatskoga standardnoga jezika pristupnik može ostvariti 3 boda.

U drugome dijelu provjere moguće je ostvariti ukupno 12 bodova. Za utvrđena odstupanja u govoru u ovome dijelu oduzimaju se bodovi na sljedeći način:

 • za nepravilan izgovor glasa ili glasovnih skupina oduzima se 5 bodova,
 • a za zamjetne govorne teškoće 7 bodova.

Trajanje provjere: 8 – 10 minuta po pristupniku