Vremenik razredbenog postupka i upisa studenata u 1. godinu studija – 2023./2024.

Vremenik razredbenog postupka i upisa studenata u 1. godinu studija – 2023./2024.

Prijave za upis i razredbeni postupak
(unose ih pristupnici)
Kandidati studijske programe prijavljuju elektroničkim putem u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr
*****
Prijave za upis i razredbeni postupak – kandidati iz kvote Hrvata izvan RH prijavljuju se isključivo dostavom prijavnog obrasca s propisanom dokumentacijom Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Savska c. 77, 10000 Zagreb
*****
Prijave za upis i razredbeni postupak – kandidati iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj prijavljuju se isključivo dostavom prijavnog obrasca s propisanom dokumentacijom Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Savska c. 77, 10000 Zagreb
*****
Prijave za rujanski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku. Broj slobodnih mjesta objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr) te na stranicama NISpVU-a www.postani-student.hr
do 23. lipnja 2023.

Prijave za provjeru posebnih sposobnosti za upis na Učiteljskom fakultetu

Dodatnu provjeru posebnih sposobnosti provodi Učiteljski fakultet. Prijava se vrši uplatom sredstava (35 €) na IBAN fakulteta. Jedna uplata vrijedi za sve tri lokacije (potrebno je naznačiti prvi izbor).

do 23. lipnja 2023.

Provjera posebnih sposobnosti

Prema rasporedu Učiteljskog fakulteta na stranici www.ufzg.unizg.hr

ZAGREB: 3., 4. i 5. srpnja 2023.
(ponedjeljak, utorak, srijeda)
ČAKOVEC: 4. srpnja 2023. (utorak)
PETRINJA: 5. srpnja 2023. (srijeda)
Unošenje rezultata provjere posebnih sposobnosti u NISpVU 7. srpnja 2023.
Objava rezultata provjere posebnih sposobnosti na mrežnim stranicama Fakulteta za kandidate iz kvote Hrvata izvan RH i kandidate iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj 7. srpnja 2023.

Unošenje rezultata ostalih dodatnih postignuća učenika u NISpVU unosi Fakultet kojemu je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentaciju pristupnici moraju dostaviti do 23. lipnja 2023. – poslati poštom na adresu uz naznaku:

Učiteljski fakultet
Savska cesta 77
10000 Zagreb
(dodatna postignuća – studentska služba)

do 7. srpnja 2023.
Unošenje rezultata državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis unosi u NISpVU – Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje do 7. srpnja 2023.
Rok za žalbe na rezultate provjere posebnih sposobnosti 9. srpnja 2023.
Žalbe zbog netočnosti unosa podataka o rezultatima dodatnih učeničkih postignuća u NISpVU podnose se u roku od 48 sati nakon objave rezultata. Žalbe se podnose Fakultetu isključivo elektronički. Fakultet će se o žalbama očitovati također isključivo elektronički. 9. srpnja 2023.

Konačni ispravci u NISpVU

Unosi ih Fakultet – nakon žalbi o rezultatima dodatnih učeničkih postignuća.

10. srpnja 2023. (do 12:00 h)
Objava konačnih rang-lista za upise u studijske programe na stranici postani-student.hr 19. srpnja 2023.

Upisi na Učiteljski fakultet

Fakultet će objaviti detaljne upute na web stranici www.ufzg.unizg.hr

20. i 21. srpnja 2023. (sve lokacije)