Neslužbeni i privremeni rezultati Provjere predispozicija za razvoj posebnih sposobnosti – rujan 2023.

Neslužbeni i privremeni rezultati Provjere predispozicija za razvoj posebnih sposobnosti – rujan 2023.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje privremene, neslužbene rezultate Provjere predispozicija za razvoj posebnih sposobnosti održanih 4.rujna 2023. godine u Zagrebu.

Rezultati su poredani abecedno, prema šifri koja se sastoji od prva dva slova imena, prva dva slova prezimena i zadnjih pet znamenki OIB-a.

U prvom stupcu se nalazi ŠIFRA, drugi stupac “K” su bodovi kineziološke provjere, stupac “J” su bodovi provjere govora, stupac “G” su bodovi glazbene provjere i stupac “L” su bodovi likovne provjere. U stupcu “U” se nalazi ukupno ostvareni broj bodova (bez bodova za dodatna učenička postignuća – prema Natječaju). Bodovi za dodatna učenička postignuća (prema uvjetima iz Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2022./2023) biti će upisani u sustav Postani student.

Rok za prigovor je 48 sati od trenutka objave (8. rujna 2023. u 10:00).

Ukupan broj bodova je učitan i u sustav Postani student.

Prigovori se podnose isključivo putem e-pošte na adresu prigovor[at]ufzg.hr

Svi prigovori će se provjeriti i na njih će se odgovoriti na adresu e-pošte s koje ste ih poslali. Na prigovore će biti odgovoreno u ponedjeljak, 11. rujna 2023. tijekom dana.

PDF datoteku s rezultatima možete preuzeti ovdje – Privremeni, neslužbeni rezultati Provjere predispozicija za razvoj posebnih sposobnosti – UFZG – rujan 2023.