Privremena rang lista kandidata koji su ostvarili pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2023./2024.

Privremena rang lista kandidata koji su ostvarili pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2023./2024.

Upis redovitih i izvanrednih studenata je u subotu 07.10.2023. (detaljan raspored upisa biti će objavljen s konačnom rang listom u četvrtak 05.10.2023).

Privremena rang lista IZVANREDNI DIPLOMSKI 2023-24 PETRINJA

Privremena rang lista IZVANREDNI DIPLOMSKI 2023-24 ZAGREB

Privremena rang lista REDOVNI DIPLOMSKI 2023-24 ZAGREB

Privremena rang lista IZVANREDNI DIPLOMSKI ENG 2023-24 ZAGREB

 

Za upis se obavezno prilažu sljedeći dokumenti:

  • Fotokopija osobne iskaznice
  • Potvrda o uplati troškova školarine u iznosu od 1.221,05 eura (samo za izvanredne studente) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639, pod poziv na broj navesti OIB studenta – moguće je uplatiti na dvije rate, pri upisu 610,52 eura
  • Potvrda o uplati troškova stručno-pedagoške prakse u iznosu od 132,72 eura (samo za izvanredne studente) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639, pod poziv na broj navesti OIB studenta
  • Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 34 eura (i za redovite i za izvanredne studente) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639, pod poziv na broj navesti OIB studenta
  • Dvije fotografije (dimenzije 4×6)

 

KANDIDATI UPISU PRISTUPAJU OSOBNO ILI PO OPUNOMOĆENIKU (punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika).

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *