Polja označena s * su obvezna!

Vaš OIB će se koristiti isključivo za evidenciju članstva.

Ulica i kućni broj.

Molimo ispuniti samo ako ste bivši student UFZG-a.

Molimo ispuniti samo ako ste studirali pri UFZG-u.

Potvrdni odgovor nije obvezujuć.