Događanja

Nastupno predavanje – Brebrić, V.

Vesna Brebrić održat će predavanje na temu "Metodički pristup aktivnosti upoznavanja, usvajanja i ponavljanja pjesmice u kontekstu integriranog predškolskoga kurikuluma"

At 11:20
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Trg Matice Hrvatske, Petrinja

Nastupno predavanje – Nešković, D.

Dragana Nešković održat će nastupno predavanje na temu "Specifičnosti odgojno-obrazovne potpore djeci sa specifičnim teškoćama učenja u ustanovama RPOO"

At 15:45
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb

Nastupno predavanje – Rovis Brandić, A.

Alma Rovis Brandić održat će nastupno predavanje na temu "Specifičnosti odgojno-obrazovne potpore djeci s problemima u ponašanju u ustanovama RPOO"

At 15:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb

Javna obrana teme doktorskog rada – Maras, A.

Andrej Maras javno će braniti temu doktorskog rada "Značaj socijalne kompetencije i kvalitete prijateljstva kao prediktora kvalitete školskog života kod adolescenata"

At 10:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb

Nastupno predavanje – Novak, N.

Nataša Novak će održati nastupno predavanje na temu "Projektni pristupi učenju u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja"

At 14:50
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb

Nastupno predavanje – Biškup, H.

Helena Biškup će održati nastupno predavanje na temu "Značaj dobno mješovitih skupina u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja"

At 14:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb

Obrana teme doktorskog rada – Malogorski Jurjević, M.

Martina Malogorski Jurjević, magistra nastave i organizacije u osnovnoj školi branit će temu doktorskog rada: "Povezanost radnih zahtjeva i resursa s odanosti školi kod učitelja: posredujuća uloga angažiranosti, sagorijevanja i zadovoljstva poslom"

At 10:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb