Događanja

Obrana teme doktorskog rada – Jagrović, Nikola

Nikola Jagrović, mag. paed. branit će temu doktorskog rada: "Odnos između samoefikasnosti učitelja, pristupa poučavanju, dokimološke stručnosti i metoda vrednovanja u obveznom obrazovanju"

At 16:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb

Obrana teme doktorskog rada – Selak Bagarić, Ella

Ella Selak Bagarić, mag. psych. branit će temu doktorskog rada: "Negativno samopoimanje kao medijator veze između učestalog korištenja društvenih mreža i psihičkih teškoća adolescentica: uloga kineziološke aktivnosti te unutarnjih i relacijskih zaštitnih faktora"

At 9:00

Promocija diplomanata

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje poziv na promociju diplomiranih učitelja i odgojitelja.

At 11:00
Savska cesta 77, 10000 Zagreb