Javna obrana teme doktorskog rada - Roca, L.

Leona Roca, magistra primarnog obrazovanja branit će temu doktorskog rada: "Aerobne funkcionalne sposobnosti i kvaliteta života kao makroregionalna značajka Republike Hrvatske"

Start

6. prosinca 2021. - 11:00

End

6. prosinca 2021. - 13:00

Leona Roca, magistra primarnog obrazovanja branit će temu doktorskog rada: “Aerobne funkcionalne sposobnosti i kvaliteta života kao makroregionalna značajka Republike Hrvatske”

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marko Badrić

Javna obrana teme doktorskog rada održat će se u ponedjeljak, 6. prosinca 2021. u 11.00 sati u Vijećnici Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, a pred Povjerenstvom za javnu obranu u sastavu:

  • prof. dr. sc. Ivan Prskalo, predsjednik
  • doc. dr. sc. Marija Lorger, članica
  • prof. dr. sc. Goran Sporiš, vanjski član (Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu)