Obrana diplomskog rada - 34-2013-126

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=20167308
Obrana diplomskog rada na temu PROCJENA SVRHE I VRIJEDNOSTI ZOOLOŠKIH VRTOVA

Start

25. lipnja 2020. - 11:00

End

25. lipnja 2020. - 12:00

Address

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb   View map

Naziv teme: PROCJENA SVRHE I VRIJEDNOSTI ZOOLOŠKIH VRTOVA
Datum obrane: 25. 6. 2020. u 10:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Marko Ćaleta
Matični broj studenta: 34-2013-126