Obrana diplomskog rada - 34-2014-68

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=20167308
Obrana diplomskog rada na temu PEDAGOŠKA UTEMELJENOST NTC SUSTAVA

Start

18. lipnja 2020. - 9:00

End

18. lipnja 2020. - 10:00

Address

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb   View map

Naziv teme: PEDAGOŠKA UTEMELJENOST NTC SUSTAVA
Datum obrane: 18. 6. 2020. u 9:00 sati
Mentor: doc. dr. sc. Višnja Rajić
Matični broj studenta: 34-2014-68