Obrana diplomskog rada - 35-2017-45

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=20167308
Obrana diplomskog rada na temu VJERSKI ODGOJ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Start

25. lipnja 2020. - 12:00

End

25. lipnja 2020. - 13:00

Address

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb   View map

Naziv teme: VJERSKI ODGOJ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
Datum obrane: 25. 6. 2020. u 12:00 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: 35-2017-45