Obrana diplomskog rada - 35-2017-71

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=20167308
Obrana diplomskog rada na temu UTJECAJ OKOLINE I NASLJEĐA NA RAZVOJ ČOVJEKA KROZ PRIKAZ FENOMENA FERALNE DJECE

Start

23. lipnja 2020. - 13:00

End

23. lipnja 2020. - 14:00

Address

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb   View map

Naziv teme: UTJECAJ OKOLINE I NASLJEĐA NA RAZVOJ ČOVJEKA KROZ PRIKAZ FENOMENA FERALNE DJECE
Datum obrane: 23. 6. 2020. u 13:00 sati
Mentor: prof. dr. sc. Siniša Opić
Matični broj studenta: 35-2017-71