Obrana diplomskog rada - 35-2017-79

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=20167308
Obrana diplomskog rada na temu: ULOGA ODGOJITELJA U PRUŽANJU PODRŠKE DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Start

24. travnja 2020. - 10:00

End

24. travnja 2020. - 11:00

Naziv teme: ULOGA ODGOJITELJA U PRUŽANJU PODRŠKE DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Datum obrane: 24. 4. 2020. u 10:00 sati
Mentor: doc. dr. sc. Daria Rovan
Matični broj studenta: 35-2017-79

Zbog trenutne organizacije nastave na daljinu pristup javnoj obrani omogućen je isključivo putem sustava 2CO2.

MORE DETAIL

Website

https://2co2.ufzg.hr