Obrana diplomskog rada - 37-2018-38

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=20167308
Obrana diplomskog rada na temu ANTROPOLOŠKI PROFIL DJECE U GRADU ZAGREBU I OTOKU RABU

Start

7. srpnja 2020. - 12:00

End

7. srpnja 2020. - 13:00

Address

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb   View map

Naziv teme: ANTROPOLOŠKI PROFIL DJECE U GRADU ZAGREBU I OTOKU RABU
Datum obrane: 7. 7. 2020. u 12:00 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2018-38