Obrana diplomskog rada - 37-2018-81

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=20167308
Obrana diploskog rada na temu PERCEPCIJA IZAZOVA U SURADNJI S RODITELJIMA STUDENATA ODGOJITELJSKIH STUDIJA

Start

30. lipnja 2020. - 8:00

End

30. lipnja 2020. - 9:00

Address

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb   View map

Naziv teme: PERCEPCIJA IZAZOVA U SURADNJI S RODITELJIMA STUDENATA ODGOJITELJSKIH STUDIJA
Datum obrane: 30. 6. 2020. u 8:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: 37-2018-81