Obrana doktorskoga rada - Karolina Doutlik

Image by moritz320 from Pixabay
Karolina Doutlik će braniti doktorski rad na temu „Uloga izvannastavnog učenja rukama u holističkom razvoju učenika primarnog obrazovanja: stavovi i procjene učenika, učitelja i roditelja“

Start

25. veljače 2020. - 14:00

End

Address

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb   View map

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07), članka 43. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, broj: 01-723/1-2005. od 25. veljače 2005, članka 37. Statuta Učiteljskog fakulteta (pročišćeni tekst) i članka 16.  Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 28. siječnja 2020.

Karolina Doutlik

Branit će doktorski rad:

„Uloga izvannastavnog učenja rukama u holističkom razvoju učenika primarnog obrazovanja: stavovi i procjene učenika, učitelja i roditelja“

Mentor: prof. dr. sc. Milan Matijević.

Javna obrana doktorskog rada održat će se u utorak, 25. 02. 2020. u 14 sati u Vijećnici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Savska 77, a pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu doktorskog rada u sastavu:

Prof. dr. sc. Siniša Opić, predsjednik
Doc. dr. sc. Višnja Rajić, članica
Prof. dr. sc. Slavica Bašić, vanjska članica (Sveučilište u Zadru)

NAPOMENA: Svim zainteresiranima omogućen je nadzirani uvid u doktorski rad u Knjižnici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.