Obrana teme doktorskog rada - Cerinski, Tomislav

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=20167308
Tomislav Cerinski branit će temu doktorskog rada: "Stres srednjoškolskih nastavnika i psihološki procvat: posredujuća uloga radnih orijentacija, samoefikasnosti i zadovoljstva poslom"

Start

13. svibnja 2020. - 10:00

End

13. svibnja 2020. - 11:00

Address

Savska cesta 77, 10000, Zagreb, Croatia   View map

Tomislav Cerinski branit će temu doktorskog rada: “Stres srednjoškolskih nastavnika i psihološki procvat: posredujuća uloga radnih orijentacija, samoefikasnosti i zadovoljstva poslom

Mentorica: prof. dr. sc. Dubravka Miljković

Javna obrana teme doktorskog rada održat će se u srijedu, 13. svibnja 2020. u 10.00 sati u Vijećnici Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska 77, III. kat soba broj 330 pred Povjerenstvom za javnu obranu u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Irena Klasnić, predsjednica
  2. Doc. dr. sc. Diana Olčar, članica
  3. Prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, vanjska članica (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu)