Obrana teme doktorskog rada - Selak Bagarić, Ella

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=20167308
Ella Selak Bagarić, mag. psych. branit će temu doktorskog rada: "Negativno samopoimanje kao medijator veze između učestalog korištenja društvenih mreža i psihičkih teškoća adolescentica: uloga kineziološke aktivnosti te unutarnjih i relacijskih zaštitnih faktora"

Start

8. svibnja 2020. - 9:00

End

8. svibnja 2020. - 11:00

Ella Selak Bagarić, mag. psych. branit će temu doktorskog rada: “Negativno samopoimanje kao medijator veze između učestalog korištenja društvenih mreža i psihičkih teškoća adolescentica: uloga kineziološke aktivnosti te unutarnjih i relacijskih zaštitnih faktora
Prvi mentor: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Drugi mentor: prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Javna obrana teme doktorskog rada održat će se u petak, 08. svibnja 2020. u 9.00 sati, pred Povjerenstvom za javnu obranu u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Predrag Zarevski, predsjednik
  2. Izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, član
  3. Prof. dr. sc. Damir Knjaz, vanjski član (Kineziološki fakultet u Zagrebu)