Događanja

Obrana diplomskog rada – 34-2015-50

Obrana diplomskog rada na temu PRILAGODBA ODREĐENIH DJEČJIH PJESAMA ZA POTREBE NASTAVE GLAZBENE KULTURE U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE

At 12:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb