Događanja

Nastupno predavanje – Novaković, S.

Doc. dr. sc. Svetlana Novaković održat će nastupno predavanje na temu "Motivi i poticaji u likovno-kreativnim aktivnostima djece rane i predškolske dobi"

At 13:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek u Petrinji, Trg Matice hrvatske 12, 44250, Petrinja

Obrana teme doktorskog rada – Bujić, N.

Nikolina Bujić branit će temu doktorskog rada: "Školski program Televizije Zagreb u prvom desetljeću djelovanja: načela, sadržaj programa, iskustva i pedagoške implikacije"

At 11:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb