MORENEC

Opći cilj projekta je doprinijeti sistematizaciji postojećih i kreiranju novih znanstveno utemeljenih spoznaja o etiološkim, fenomenološkim i intervencijskim aspektima rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi, kao temeljima planiranja, razvoja i evaluacije učinkovitosti odgojno-obrazovnih metoda, strategija i programa usmjerenih obiteljima i djeci rane i predškolske dobi. Realizacija ovog cilja pretpostavka je daljnjeg osnaživanja ustanova RiPOO u ostvarivanju razvojnih prava djece izložene riziku socijalne isključenosti jer njegovi specifični ciljevi obuhvaćaju:

  1. analizu etioloških i fenomenoloških aspekata rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi uključene u ustanove RiPOO u Hrvatskoj
  2. utvrđivanje udjela djece izložene riziku socijalne isključenosti među korisnicima RIPOO u RH, s obzirom na njihov udio u populaciji
  3. analizu kvalitete pedagoške prakse stručnih djelatnika u ustanovama RiPOO, s obzirom na kompetencije za prepoznavanje i primjeren odgovor na potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti
  4. analizu dostupnih mjera potpore obiteljima i djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti
  5. utvrđivanje prepreka, uskog grla i mogućnosti (prilika) koje ograničavaju ili podržavaju pristupačnost kvalitetnog RiPOO djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti.