Zgradu u kojoj danas djeluje Učiteljski fakultet, u savskoj cesti 77, sagradile su sestre milosrdnice 1939. god. za potrebe svoje ženske realne gimnazije – koja se od svog osnutka 1926. god. nalazila u Varšavskoj ulici. Učiteljski fakultet sljednik je Više pedagoške škole, Visoke pedagoške škole, Pedagoške akademije, Filozofskoga fakulteta – OOUR pedagogijske znanosti i Učiteljske akademije. Kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu pod tim je imenom ustrojen 2. veljače 2006. godine. Odlukom senata sveučilišta u Zagrebu od 13. veljače 2007. godine Učiteljskome fakultetu pripojene su Visoka učiteljska škola u Čakovcu i Visoka učiteljska škola u Petrinji – na početku kao podružnice, a potom kao lokacijski odsjeci fakulteta. Akreditacijska potvrda Ministarstva znanosti i obrazovanja RH o ispunjavanju svih uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti zaprimljena je 28. ožujka 2018. godine. Osim ustrojbenih jedinica: katedara, centara, zavoda, knjižnice i galerije Učiteljski fakultet ima tri program- ska odsjeka: Odsjek za učiteljske studije, Odsjek za odgojiteljski studij i Odsjek za obrazovne studije.

  Vodič za brucoše – Zagreb 2022./2023.!