preddiplomski

lip.
30

Prijave na natječaj su produžene do 12. rujna 2022. – Natječaj za upis u treću (razlikovnu) godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2022./2023.

Natječaj za upis u treću (razlikovnu) godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2022./2023.

By Marko Greguric | Natječaj . Upisi . Upisi2022
DETAIL