rpoo

lip.
30

Prijave na natječaj su produžene do 29. rujna 2022. – Natječaj za upis u Diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – SMJER ENGLESKI JEZIK u akademskoj godini 2022./2023.

Natječaja za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, smjer engleski jezik u akademskoj godini 2022./2023.

By Marko Greguric | Natječaj . Upisi . Upisi2022
DETAIL
lis.
05

Izvanredni preddipomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Početak nastave za prvu godinu izvanrednog studija RPOO u Petrinji.

By Marko Greguric | Arhiva
DETAIL