Natječaji

Odluka o izboru temeljem javnog natječaja – čistačica 03.07.2019.

Objavljeno 05 srp. 2019
Na temelju odredbe članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst) od 1. ožujka 2016., članka 27. Statut

Objava natječaja – radno mjesto III. vrste – stručni referent

Objavljeno 03 srp. 2019
       SVEUČILIŠTE U Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ   Temeljem dobivene Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/19-03/221, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 03. svibnja 2019., raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za:

Objava natječaja – više radnih mjesta

Objavljeno 14 lip. 2019
SVEUČILIŠTE U Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u: nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u umjetničkom području, polje: Likovne umjetnosti, grana: Likovna pedagogija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri umjetn

Natječaj za zakup studentskog restorana u Petrinji 2019

Objavljeno 03 lip. 2019
1.    PREDMET NATJEČAJA: davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi  u zgradi zakupodavca u Petrinji, Trg Matice hrvatske 12, neto korisne površine 114,29 m2, a sastoji se od jedne veće i dvije manje prostorije te jednog priručnog skladišta. 2.    NAMJENA PROSTORA: Zakupnik će

Objava natječaja – više radnih mjesta

Objavljeno 31 svi. 2019
  SVEUČILIŠTE U Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ   1.)Temeljem dobivene Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/19-03/128, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 20. ožujka 2019., raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa z

Objava natječaja – više radnih mjesta, četiri naslovna zvanja

Objavljeno 20 svi. 2019
       SVEUČILIŠTE U Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:   naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje: Psihologija, grana: Razvojna psihologija – 1 izvršitelj naslovno nastavno zvanje preda

Odluka o izboru temeljem javnog natječaja za radno mjesto položaj III. vrste – domar

Objavljeno 07 svi. 2019
Na temelju odredbe članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst) od 1. ožujka 2016., članka 27. Statut

Natječaj za radno mjesto položaj III. vrste – stručni referent, interni naziv: stručni referent za studentske poslove u Službi za studentske poslove-Studentskoj referadi

Objavljeno 05 tra. 2019
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu – pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016. i čl. 27. Statuta Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odluke dekana Klasa: 112-02/19-01/03, Ur. broj: 251-378-05/19/

Natječaj za radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Kadrovskih poslova

Objavljeno 05 tra. 2019
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu – pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016. i čl. 27. Statuta Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odluke dekana Klasa: 112-02/18-01/14, Ur. broj: 251-378-05/19/