Natječaji

Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeno 10 lis. 2017
Na temelju odredbe Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12, 16/17), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured u Zagrebu te članka 63. Zakona o znanstvenoj

Objava natječaja – više radnih mjesta

Objavljeno 20 ruj. 2017
SVEUČILIŠTE U Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:   znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

Objava natječaja – tajnica prodekana u Uredu dekana

Objavljeno 07 ruj. 2017
28.9.2017. Natječaj za radno mjesto tajnica prodekena u Uredu dekana  – Odluka o odabiru   7.9.2017. Na temelju odredbe članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 6

Objava natječaja – više radnih mjesta

Objavljeno 12 srp. 2017
       SVEUČILIŠTE U Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:   umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana likovna pedagogija, na neodređeno vrijeme, u punom

Objava natječaja – više radnih mjesta

Objavljeno 29 svi. 2017
SVEUČILIŠTE U Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:   naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za obrazovanje učitelja engleskog jezika (predmeti

Objava natječaja – Stručni referent za studentske poslove

Objavljeno 22 svi. 2017
Odluka o raspisivanju natječaja – Stručni referent za studentske poslove

Objava natječaja – naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (Metodika matematike) – 1 izvršitelj

Objavljeno 05 svi. 2017
SVEUČILIŠTE U Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:   naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (Metodika matematike) – 1 izvršitelj   Uvjeti: Uz opće uvjete pristupnici na na

Objava natječaja – suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologija, grana kroatistika

Objavljeno 28 tra. 2017
SVEUČILIŠTE U Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u: suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologija, grana kroatistika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na

Objava natječaja – za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju kroatologija

Objavljeno 03 tra. 2017
SVEUČILIŠTE U Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u: suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju kroatologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri umj