Domović, Vlatka

Nakon završene XI. gimnazije diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Odnos između školskog ozračja i učinkovitosti škole” obranila je u travnju 2000. godine. Od 1989. do 1991. zaposlena je kao asistentica-pripravnica u OOUR-u Pedagogijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 1992. godine bila je zaposlena na Odsjeku za obrazovne studije, a od 2007. na Odsjeku za učiteljske studije. Predaje kolegije: Opća pedagogija, Školska pedagogija, Školski sustavi, Profesija odgojitelja i refleksivna praksa, Obrazovna politika i rani odgoj i obrazovanje, Samovrednovanje i razvoj predškolske ustanove, Teacher education in the European context (Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Austrija). Znanstveni interesi su joj: učiteljska profesija i profesionalni identitet učitelja i odgojitelja, učinkovitost odgojno-obrazovnih ustanova, komparativna pedagogija i obrazovni sustavi. Bila je i sad je uključena u brojne projekte koje je odobrilo MZO: Unapređivanje obrazovne djelatnosti udruženog rada, Obrazovanje kao faktor kvalitete života, Genealogija i transfer modela interkulturalizma, Odnos između školske klime i učinkovitosti škole, Školski kurikulum i obilježja hrvatske nacionalne kulture, Program stjecanja obrazovne kompetencije predmetnih nastavnika, Izrada nacionalnog standarda profesionalnih kompetencija nastavnika. Bila je istraživač u projektu Hrvatske zaklade za znanost: Planiranje kurikuluma usmjerenoga na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika (2008. – 2009.), te u tri Tempus i dva CARDS projekta. Od 2016. istraživač je i nacionalni koordinator u Horizon 2020 projektu Policies Supporting Young Adults in their Life Course. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and Work in Europe. Od 2012. do 2016. bila je dopredsjednica je međunarodne znanstvene organizacije Comparative Education Society in Europe (CESE). Bila je uključena u izradu nacionalne Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Bila je članica Područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti i koordinatorica Stalnog odbora za društvene znanosti HZZ-a. Članica je uredništava časopisa: Croatian Journal of Education / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje i Center for Educational Policy Studies Journal. Sudjelovala je na više od 50 međunarodnih konferencija. Obavljala je dužnost prodekanice za stručni, umjetnički, znanstveni i metodički rad Učiteljske akademije, prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju Učiteljskog fakulteta i predstojnice Katedre za pedagogiju i didaktiku. Dobitnica je državne nagrade Ivan Filipović za visoko školstvo za 2013. godinu i Dekanove nagrade za 2014. godinu.

ODSJEK U ČAKOVCU

Dr. Ante Starčevića 55
40000 Čakovec
Tel. +385(0)40/370-000
e-pošta: dekanat

ODSJEK U PETRINJI

Trg Matice hrvatske 12
44250 Petrinja
TEL. +385(0)99/2100-404
e-pošta: dekanat

SREDIŠNJICA U ZAGREBU

Savska cesta 77
10000 Zagreb
Tel. +385(0)1/6327-300
e-pošta: dekanat

BROJEVI RAČUNA

ŽIRO RAČUN
2402006-1100639639

IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta:
HR9124020061100639639

SWIFT:
ESBCHR22

OIB:
72226488129

ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION
TOP
Skip to content