Feldman, Andrea

Nakon završene Klasične gimnazije u Zagrebu, školovanje nastavlja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Yale University. Prvih 17 godina radi u Hrvatskom institutu za povijest, potom je savjetnica ministra vanjskih poslova RH, direktorica OSI-Croatia, direktorica iDEMO-a Zagreb i zamjenica ravnatelja MEDILS-a u Splitu. Na Učiteljskom fakultetu je od 2010. Predaje kolegije: Hrvatska povijest 1 i 2, Croatian History in European Perspective, Ženska povijest, kulturna povijest, javna povijest. Voditeljica je projekta IP-2018-01-3732 Moderne misleće žene: intelektualni razvoj žena u Hrvatskoj 20. stoljeća, Hrvatska zaklada za znanost 2018-22. Objavila je knjige: _Feldman, A. Imbro Ignjatijević Tkalac: Europsko iskustvo hrvatskog liberala (1824. – 1912.), Zagreb, 2012. Feldman, A. (Szerkesztette), A no˝k Horvátországban: No˝történelem és no˝i mu˝velo˝dés, Budapest, 2008. (prijevod na mađarski „Žene u Hrvatskoj“). Feldman, A. Razgovori s povjesničarima, Zagreb, 2007. Feldman, Zenko i Stipetić, (ur.) Liberalna misao u Hrvatskoj: Prilozi povijesti liberalizma od kraja 18. do sredine 20. stoljeća, Zagreb, 2000. Feldman, A. Zov Sirakuze ili zašto sam u politici, Zagreb, 2003. Feldman, A. (ur.) Žene u Hrvatskoj: ženska i kulturna povijest, Zagreb, 2004.