Gagić Kičinbači, Ivana

Gagić Kičinbači, Ivana

doc. mr. art.

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu pod vodstvom Nives Kavurić-Kurtović proučava fenomen crteža te usavršava grafičke tehnike, osobito tehniku litografije. Za rad je nagrađivana pohvalama Akademije likovnih umjetnosti. Diplomirala je 2003. godine na Grafičkom odsjeku ALU u klasi prof. Ante Kuduza. 2007. magistrirala je na poslijediplomskom studiju slikarstva pri Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn u Ljubljani. Godine 2005. boravi u Irskoj /Dublin/ u sklopu istraživanja za potrebe magisterija. Od 2003. do 2007. stručni je suradnik i profesor u Učilištu za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn Studio Tanay. Od 2007. do 2016. radi kao profesor likovne umjetnosti u Ženskoj općoj gimnaziji sestara milosrdnica u Zagrebu. Od 2010. vanjski je suradnik Učiteljskog fakulteta i Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2016. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Nositelj je kolegija Likovna kultura i Vizualne komunikacije. Uz istraživanje medija crteža kontinuirano se bavi grafikom. Grafički listovi velikog formata i svjetlosne grafike – drvorezi s iluminiranom pozadinom, mediji su kroz koje propituje međuodnos duhovnog i materijalnog. Istodobno se bavi izradom serija grafičkih listova minijaturnih dimenzija. Dobitnica je nagrade za grafiku na međunarodnoj izložbi likovnih radova sveučilišnih nastavnika u sklopu međunarodne konferencije EMEE 2012. u Opatiji. Sudionica je brojnih žiriranih međunarodnih grafičkih natjecanja i bijenala u tradicionalnim i suvremenim grafičkim disciplinama. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika – HDLU-a. Izlagala je na samostalnim izložbama i stotinjak skupnih izložbi u domovini /3. hrvatski trijenale crteža, 3. hrvatski trijenale grafike, 8. trijenale hrvatskog kiparstva, V. Splitgraphic, 6. hrvatski trijenale grafike…/ i Europi (Velika Britanija, Španjolska, Njemačka, Bugarska, Francuska), SAD-u i Japanu.

Konzultacije:

Utorak 8:00 – 8:45,

Četvrtak 12:30 – 13:15,