Jukopila, Danijel

Završio Pedagoški obrazovni centar Bogdan Ogrizović u Zagrebu, na Geografskom odsjeku PMF-a diplomirao i doktorirao (disertacija: Međimurje – razine prostornih identiteta pogranične tradicijske regije). Od 1993. do 1998. radio je kao učitelj geografije u zagrebačkim osnovnim školama Tituša Brezovačkog, Cvjetno naselje i Miroslava Krleže. Narednih desetak godina bio je nastavnik geografije u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti, a 2018. se zapošljava kao predavač na Učiteljskom fakultetu. Sudjeluje u realizaciji kolegija Geografija, Kulturna geografija, Tradicijske regije i Metodika nastave geografije.