Jurkić Sviben, Tamara

Jurkić Sviben, Tamara

doc. dr. sc. mr. art.

U rodnom gradu pohađala je EOŠ Neven Kirac, COUO Branko Semelić i CUO Ivan Matetić Ronjgov. Studij klavira diplomirala je u klasi Jurice Muraja (1991. – 1995.) te je završila Poslijediplomski studij umjetničkog usavršavanja na temu Hrvatska i američka glazba prve polovice 20. stoljeća – identitet i globalizacija (2001. – 2002.) i Magisterij umjetnosti (klavir) s temom Revalorizacija hrvatskih skladatelja Božidara Kunca i Ivane Lang u klasi Vladimira Krpana (2002. – 2006.) na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Umjetnički se usavršavala na École Normale A. Cortot u Parizu u klasi Monique Mercier (1995. – 1996.). Doktorirala je Kroatologiju na Hrvatskim studijima u Zagrebu (2016.) s temom Glazbenici židovskoga podrijetla u sjevernoj Hrvatskoj od 1815. do 1941. godine (mentor: akademik Stanislav Tuksar). Od 1996. do 2012. radila je u Glazbenoj školi Zlatka Balokovića u Zagrebu kao profesorica glasovira, a od 2012. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu kao znanstveni novak – asistent, od 2017. kao poslijedoktorand, a od 2019. godine kao docent. Predaje kolegije Glazbena kultura i Glazbeni praktikum te je uvela izborne kolegije Instrumentalno usavršavanje – klavir i Glazbena motivacija. Koncertira u zemlji i inozemstvu kao solistica i komorna glazbenica promovirajući hrvatsku glazbenu baštinu koju intenzivno snima za Hrvatski radio te za hrvatske i inozemne izdavačke kuće (Croatia Records, Cantus, Hammerings Records – AUS). Područje njezina znanstvenog interesa su glazbena umjetnost, kultura i hrvatski identitet. Članica je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika, Hrvatskog muzikološkog društva i Hrvatskog pedagoško-književnog zbora. Pročelnica je Odjela za glazbu Matice hrvatske, predsjednica Udruge za proučavanje i promicanje kulturne baštine „Tamar“ i potpredsjednica Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu. Dobitnica je Rektorovih nagrada (1993. i 1995.) za umjetničke projekte na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i Dekanove nagrade Učiteljskog fakulteta (2015.) za unaprjeđenje znanstvene djelatnosti i nastave.