Kardum, Marijana

Završila jednopredmetni studij kroatistike i jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Obrazovanje nastavila na studiju komparativne povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Na istom je sveučilištu izvodila nastavu hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga jezika. Od 2019. godine asistentica je na UFZG-u, na kolegijima iz hrvatske povijesti. Istraživačica je na projektu IP-2018-01-3732, Moderne misleće žene: intelektualni razvoj žena u Hrvatskoj 20. stoljeća (http://mmz.ufzg.hr/), koji u potpunosti financira Hrvatska zaklada za znanost (2018. – 2022.).

Konzultacije:

Utorak: 10.30-11.30,

Petak: 16.00-17.00

po dogovoru na e-mail: