Klasnić, Irena

Klasnić, Irena

Predstojnica katedre za pedagogiju i didaktiku / izv. prof. dr. sc.

Na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu 1989. godine diplomirala je dvogodišnji studij razredne nastave, a na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu 2000. godine završila je izvanredni dopunski dodiplomski studij razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Matematika. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je poslijediplomski znanstveni studij pedagogije, magistrirala je 2008. godine, a doktorirala 2014. godine. Radila je kao učiteljica razredne nastave u osnovnoj školi (1989. – 2017.). Nakon toga, radila je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2017. – 2018.), a od 2018. godine radi na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu iz kolegija: Teorije nastave i obrazovanja, Nastavni kurikulum, Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju te je ECTS koordinatorica. Znanstveni interesi su joj: didaktika, školska pedagogija te slobodno vrijeme djece i mladih. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim konferencijama, mentor je studentima u izradi diplomskih radova.

Konzultacije:

Četvrtak 8:00 – 9:00 (Zagreb)

Ponedjeljak 11:15 – 12:00 (Petrinja)