Knezović, Katica

Na zagrebačkom sveučilištu diplomirala studij agronomije (FPZ, 1986) i filozofsko-teološki studij (KBF, 1995) te magistrirala filozofsku etiku (FFRZ, 2000), a doktorirala iz područja bioetike na Sveučilištu u Beču (KTF, 2007). Od ak. god. 2006./07. redovito predaje u Zagrebu na više učilišta na diplomskom i poslijediplomskom studiju u kolegijima (bio)etičke i srodne tematike, a od ak. god. 2011./12. zaposlenica je Učiteljskoga fakulteta i članica Katedre za filozofiju i sociologiju, kojoj je bila prva predstojnica (2012-2018). Predaje bioetiku, etiku i filozofiju odgoja. Članica je više strukovnih tijela, primjerice: Središnjega etičkog povjerenstva za klinička istraživanja MZ RH (2007-2018); predsjedništva Association of Bioethicists in Central Europe – BCE (2007); Kršćanskoga akademskog kruga (2007); Vereinigung für Katholische Sozial ethik in Mitteleuropa (2008); European Society of Women in Theological Research (2008); Hrvatskoga bioetičkog društva (2008); Studijske skupine za znanost i duhovnost Sveučilišta u Zagrebu (2009); Povjerenstva za etičnost eksperimentalnoga rada na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010); regionalnog komiteta Catholic Theological Ethics in the World Church (2011); Hrvatskoga filozofskog društva (2012); Matice hrvatske (2015), Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost MZO RH (2015), glavna i odgovorna urednica Nove prisutnosti – časopisa za intelektualna i duhovna pitanja (2011); članica organizacijskih i programskih odbora više tuzemnih i međunarodnih konferencija (2007). Izlagala na 50-ak znanstvenih skupova i objavila više knjiga (primjerice, Theologische Annäherung an die Grüne Gentechnik, Zagreb, 2009), znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima, primjerice, »Kad moral tone, javnost se okreće etici« – etika u znanstvenim istraživanjima, Bošnjačka pismohrana, 42-43 (2016) 71-82; Neudefinierung der Verantwortung im wissenschaftlich-technischen Zeitalterin Bezug auf nichtmenschliche Natur. Elemente einer Pflanzenethik, JAHR, 7 (2016) 2, 225246); sudjeluje u javnoj raspravi iz bioetičkoga područja, posebice u etičkoj prosudbi primjene genetičkoga inženjeringa u poljoprivredi i učinaka na okoliš, proizvodnju hrane i zdravlje ljudi.

Konzultacije:

Ponedjeljak 11.20-12.05;

Utorak 14.00-14.45

ODSJEK U ČAKOVCU

Dr. Ante Starčevića 55
40000 Čakovec
Tel. +385(0)40/370-000
e-pošta: dekanat

ODSJEK U PETRINJI

Trg Matice hrvatske 12
44250 Petrinja
TEL. +385(0)99/2100-404
e-pošta: dekanat

SREDIŠNJICA U ZAGREBU

Savska cesta 77
10000 Zagreb
Tel. +385(0)1/6327-300
e-pošta: dekanat

BROJEVI RAČUNA

ŽIRO RAČUN
2402006-1100639639

IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta:
HR9124020061100639639

SWIFT:
ESBCHR22

OIB:
72226488129

ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION
TOP
Skip to content