Krznar, Tomislav

Krznar, Tomislav

Predstojnik katedre za filozofiju i sociologiju / Pročelnik Odsjeka za odgojiteljski studij / prof. dr. sc.

Diplomirao filozofiju i religijsku kulturu na FFDI u Zagrebu (2004), studij lovstva i zaštite prirode na Veleučilištu u Karlovcu (2005), alternativni obrazovni program „Mirovni studiji“ pri CMS u Zagrebu (2007). Doktorirao (2010) iz područja filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Učiteljskom fakultetu je predstojnik Katedre za filozofiju i sociologiju (2017), docent (2012), izvanredni profesor (2017), predaje kolegije iz područja filozofije odgoja. Područja profesionalih interesa su mu: filozofija odgoja, (bio)etika, zaštita okoliša te filozofija Ortege y Gasseta. Voditelj je šest sveučilišnih potpora, trenutno potpore „Uloga filozofije u oblikovanju refleksivnih potencijala – primjer odgojiteljske profesije“ (2018). Obnaša dužnost predsjednika Hrvatskog filozofskog društva (2017), član je znanstvenog vijeća Centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku (2014), Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu (2016), uredništava časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis Philosophica. Dobitnik je posebnog priznanja Dekana Učiteljskog fakulteta (2018). Izabrane publikacije: (1) U blizini straha. Iznova o zaštiti okoliša u bioetičkom kontekstu VUK, Karlovac, 2016; (2) priredio Filozofija je djelo. Približavanje misli španjolskog filozofa Ortege y Gasseta, HFD – UFZG, Zagreb, 2017; te (3) (zajedno s N. I. Filipović,) Vrč i šalica. Filozofijska vivisekcija problemâ odgoja i obrazovanja, UFZG, Zagreb, 2015; (4) Krznar, T., et. al. „Acquaintance With Bioethical Concepts and Attitudes Towards Some Bioethical Issues: Example of Teacher Education Students“ Studia lexicographica, 12 (2018) 22, 7-25; (5) „Remarks on Understanding Phenomenon of Life in the Philosophy of Ortega y Gasset”, Synthesis Philosophica, 64 (2/2017), 421-432; (6) Krznar, T., i sur. „Živjeti dijalog – koracima Paula Freirea“, Arhe 28 (2017), 173-196; (7) „‘Čovjek masa’ ili o ulozi filozofije u obrazovanju. Uvidi Ortege y Gasseta“, Filozofska istraživanja 35 (4/2015) 140, 645-656.