Kudek Mirošević, Jasna

Kudek Mirošević, Jasna

Zamjenica predstojnice katedre za pedagogiju i didaktiku / izv. prof. dr. sc.

Nakon završene jezične gimnazije diplomira razrednu nastavu na Filozofskom fakultetu – Pedagogijske znanosti. Magistrirala je (1997) i doktorirala (2008) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer: edukacijska rehabilitacija. Prvih je godina radila kao učiteljica razredne nastave u nekoliko zagrebačkih osnovnih škola, a od 1993. do 2018. kao edukacijski rehabilitator – str. sur. u OŠ Dragutina Tadijanovića. Od 2008. do 2018. vanjska je suradnica Učiteljskoga fakulteta na Odsjeku u Petrinji, na kojem se zapošljava 2018. godine. Znanstveni interesi su joj u području odgojno-obrazovnog rada s djecom/učenicima s teškoćama. Objavila je u suautorstvu četiri stručna priručnika za učitelje i stručne suradnike te više od četrdeset znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala na više od četrdeset znanstvenih skupova i na deset projekata; održala je niz pozvanih predavanja. Nositeljica je kolegija Inkluzivna pedagogija na učiteljskom i odgojiteljskom studiju te izbornoga kolegija Strategije podrške u poučavanju učenika s teškoćama. Do sada je bila mentorica na oko šezdeset završnih i diplomskih radova. U zvanju savjetnika – stručnoga suradnika u osnovnoj školi surađivala je s učiteljima, stručnim suradnicima te na osposobljavanju pomoćnika u nastavi. Bila je dugogodišnja voditeljica županijskoga stručnog vijeća za stručne suradnike edukacijske rehabilitatore. Članica Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme te je bila članica Stručne radne skupine za izradu Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća učenika s teškoćama u razvoju, kao i brojnih povjerenstava. Godine 2018. dobila je priznanje i zahvalnicu Agencije za odgoj i obrazovanje na „dugogodišnjem vođenju županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika edukacijskih rehabilitatora i radu u povjerenstvu za polaganje stručnih ispita te na unaprjeđivanju i promoviranju rada s učenicima s teškoćama u razvoju, poticanju učitelja i nastavnika na prihvaćanje djece i učenika s teškoćama te pomoći u osiguravanju primjerenih oblika podrške.“

Konzultacije:

Srijeda: 12.30 – 13.30,

Četvrtak: 13.00 – 14.00