Maras, Nevenka

Maras, Nevenka

prodekanica za poslovanje i razvoj / doc. dr. sc.

Diplomirala je na Visokoj učiteljskoj školi u Splitu Sveučilišta u Splitu (diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik). Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je poslijediplomski doktorski studij Rani odgoj i obavezno obrazovanje, modul Odgojne znanosti. Doktorsku disertaciju pod naslovom Uloga kvalitete suradnje i temeljnih psiholoških potreba u objašnjenju životnog i poslovnog zadovoljstva učitelja, obranila je 2016. godine. Od 2016. godine zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za obrazovne studije. Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su joj: slobodno vrijeme, sportska pedagogija, suradnja učitelja i neurodidaktika. Nositeljica je i izvoditeljica kolegija: Opća pedagogija, Didaktika, Neurodidaktika i Komunikacija u odgoju i obrazovanju. Od 2018. godine zamjenica je predstojnika Katedre za pedagogiju i didaktiku te prodekanica za poslovanje
i razvoj Fakulteta.