Maras, Nevenka

Nevenka Maras (Ivkošić) rođena je 17. studenoga 1980. godine u Imotskom. Diplomirala je 2004. na Sveučilištu u Splitu i stekla je zvanje diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik. Zvanje doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti stekla je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2018. godine. Od iste godine obnaša funkciju prodekanice za poslovanje i razvoj Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu.

Školske godine 2007./08. zaposlila se u OŠ Ostrog. Kaštel Lukšić na radnom mjestu učiteljice engleskoga jezika. Iste je godine upisala poslijediplomski doktorski studij Rani odgoj i obavezno obrazovanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U rujnu 2012. godine izabrana je za ravnateljicu Osnovne škole Ostrog u Kaštel Lukšiću, a tu je dužnost obnašala do 2016. godine.

Iskustvo u visokoškolskoj nastavi stječe od 2009. godine, najprije na Sveučilištu u Splitu, gdje kao vanjski suradnik Kineziološkoga fakulteta sudjeluje u izvođenju nastave iz područja pedagogije i didaktike u više studijskih programa. Od 2016. god. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za pedagogiju i didaktiku, najprije u suradničkome zvanju poslijedoktoranda, a od 2018. u znanstveno-nastavnome zvanju docenta. Sudjeluje u izvođenju nastave više kolegija iz područja pedagogije, didaktike i neurodidaktike.

Njezin je znanstveni rad usmjeren na teme kvalitete suradnje u profesiji učitelja, čimbenika dobrobiti učitelja, sportske pedagogije i slobodnoga vremena. Kao istraživačica sudjelovala je na jednome projektu Hrvatske zaklade za znanost (Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnim i srednjim školama) te na projektima potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova te izlaganjima sudjelovala u više znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu (Azerbajdžan, Latvija, Španjolska, Turska, Makedonija, Srbija, BiH). Znanstveno i stručno usavršavala se u zemlji i inozemstvu. Tijekom obnašanja čelnih funkcija u ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja koordinirala je provedbom strukturnih projekata financiranih sredstvima EU. U Cjelovitoj kurikularnoj reformi sudjelovala je kao članica radne skupine za kurukulum engleskoga jezika.

Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu, a pasivno njemačkim i francuskim jezikom. Udana je i majka tri kćeri.