Olčar, Diana

Nakon završene XV. gimnazije upisuje se na studij psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Zvanje doktorice znanosti obranom teme Životni ciljevi i dobrobit učitelja: posredujuća uloga temeljnih psiholoških potreba i zanesenosti stječe na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od 2009. godine. Predaje kolegije: Psihologija odgoja i obrazovanja, Psihologija učenja i poučavanja, Motivacija i socijalni odnosi u razredu, Psihologija roditeljstva. Područja znanstvenih i stručnih interesa su joj psihologija obrazovanja i pozitivna psihologija. Treći semestar doktorskog studija provela je preko Erasmusa na Middle European interdisciplinary master’s programme in Cognitive Science na Sveučilištu u Beču gdje je odslušala i položila nekoliko kolegija. Pohađala je i Winter School in Methods and Techniques: Multilevel Regression Modeling na The European Consortium for Political Research (ECPR) na Sveučilištu u Bambergu u Njemačkoj. Od 2015. godine surađuje u projektima financiranim kratkoročnim financijskim potporama Sveučilišta u Zagrebu na kojima su voditeljice prof. dr. sc. Majda Rijavec i prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub. Kao članica organizacijskog odbora sudjelovala je u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova: 4th ENSEC Conference: Social and Emotional Competence in a Changing World” (2013) i 11th International Balkan Education and Science Conference – The Future of Education and Education for the Future“ (2016).