Parizoska, Jelena

Nakon završene XVI. gimnazije diplomira engleski jezik i književnost i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nekoliko prvih godina radi u LINK–BS u Zagrebu kao voditeljica tečajeva općeg ruskog jezika i poslovnoga engleskog jezika zatim kao znanstvena novakinja na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta, pa kao predavačica na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, a okušala se i kao samostalni djelatnik – prevoditelj. Od 2016. je na Učiteljskom fakultetu. Sudjeluje u realizaciji Jezičnih vježbi engleskoga jezika i nastavi iz kolegija Primijenjena lingvistika u engleskom jeziku. Područja znanstvenih i stručnih interesa su joj: frazeologija, kognitivna gramatika, korpusna lingvistika, leksikografija. Objavila je 10 radova na stranom jeziku i sudjelovala na 25 međunarodnih konferencija. Doktorat znanosti je stekla 2019. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu.

Konzultacije:

Ponedjeljak 14:00 – 15.00,

Srijeda 16:30 – 17:30

Events

ID Event Name Duration Start Date
Nastupno predavanje – Parizoska, J. 0 Hours 10. prosinca 2020.