Parizoska, Jelena

Nakon završene XVI. gimnazije diplomira engleski jezik i književnost i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nekoliko prvih godina radi u LINK–BS u Zagrebu kao voditeljica tečajeva općeg ruskog jezika i poslovnoga engleskog jezika zatim kao znanstvena novakinja na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta, pa kao predavačica na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, a okušala se i kao samostalni djelatnik – prevoditelj. Od 2016. je na Učiteljskom fakultetu. Sudjeluje u realizaciji Jezičnih vježbi engleskoga jezika i nastavi iz kolegija Primijenjena lingvistika u engleskom jeziku. Područja znanstvenih i stručnih interesa su joj: frazeologija, kognitivna gramatika, korpusna lingvistika, leksikografija. Objavila je 10 radova na stranom jeziku i sudjelovala na 25 međunarodnih konferencija. Doktorat znanosti je stekla 2019. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu.

Konzultacije:

Ponedjeljak 14:00 – 15.00,

Srijeda 16:30 – 17:30

Events

ID Event Name Duration Start Date
Nastupno predavanje – Parizoska, J. 0 Hours 10. prosinca 2020.

ODSJEK U ČAKOVCU

Dr. Ante Starčevića 55
40000 Čakovec
Tel. +385(0)40/370-000
e-pošta: dekanat

ODSJEK U PETRINJI

Trg Matice hrvatske 12
44250 Petrinja
TEL. +385(0)99/2100-404
e-pošta: dekanat

SREDIŠNJICA U ZAGREBU

Savska cesta 77
10000 Zagreb
Tel. +385(0)1/6327-300
e-pošta: dekanat

BROJEVI RAČUNA

ŽIRO RAČUN
2402006-1100639639

IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta:
HR9124020061100639639

SWIFT:
ESBCHR22

OIB:
72226488129

ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION
TOP
Skip to content