Pavin Ivanec, Tea

Pavin Ivanec, Tea

izv. prof. dr. sc.

Završila gimnaziju Vladimira Nazora u Zadru te studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za psihologiju. Na istome fakultetu završila poslijediplomski doktorski studij psihologije (doktorski rad pod naslovom Odrednice pristupa učenju i poučavanju u srednjoškolskom kontekstu obranjen 2008., mentorica: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović). Od 2003. do 2011. zaposlena na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja, a od 2011. zaposlena na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju predaje kolegije Razvojna psihologija 1. i Razvojna psihologija 2., a na diplomskom sveučilišnom studiju ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja predaje kolegij Psihologija roditeljstva. Na poslijediplomskom doktorskom studiju Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti i na specijalističkom studiju Cjeloživotno učenje predaje kolegij Psihologija cjeloživotnog razvoja (oba studija na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu). Završila je program stručnog usavršavanja Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi. Do sada je sudjelovala u radu nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata većinom iz psihologije obrazovanja i razvojne psihologije financiranih iz različitih domaćih i međunarodnih izvora (npr. Hrvatska zaklada za znanost, EU LLP Comenius, UNICEF). Sudjelovala je u radu nekoliko povjerenstava na Učiteljskom fakultetu te u provođenju stručne edukacije za odgojitelje i učitelje Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi koji se izvodi pri Centru za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Članica je uredništva časopisa Croatian Journal of Education / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje i upravnog odbora Foruma za slobodu odgoja. Od 2011. zamjenica je predstojnice Katedre za psihologiju Učiteljskog fakulteta.