Pažur, Monika

Nakon završene gimnazije općeg smjera (Prva gimnazija Varaždin) završila je preddiplomski i diplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. godine pohađala je poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (Odsjek za pedagogiju), gdje je 2019. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom: Povezanost demokratskoga školskog vođenja i demokratske školske kulture u percepciji učitelja osnovnih škola. Od 2011. godine radi kao vanjska stručna suradnica pedagoginja u Dječjem vrtiću „Panda“ iz Varaždina. Također, od 2011. do 2017. godine bila je zaposlena u Mreži mladih Hrvatske na poziciji voditeljice projekata i voditeljica programa Prava mladih. Od 2017. godine je zaposlena na Učiteljskom fakultetu. Sudjeluje u izvođenje kolegija Opća pedagogija, Školska pedagogija, Profesija odgojitelja i refleksivna praksa i Obrazovna politika i rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Njena područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su demokratizacija odgojno-obrazovnih institucija, građanski odgoj i obrazovanje, školska kultura i školsko vođenje.