Rogošić, Silvia

Diplomirala je 2005. godine na studiju hrvatske kulture i sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala je 2016. iz područja sociologije obrazovanja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se temama društvenih i rodnih nejednakosti te ulogom obrazovanja u promicanju društvene pravde. Područje znanstvenog interesa joj je i kvalitativna i kvantitativna metodologija istraživanja. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu izvodi nastavu na kolegijima Sociologija obrazovanja, Kvalitativne i kvantitativne metode i Kritike struktura znanja. Kao istraživačica sudjelovala je na više znanstveno- istraživačkih projekata različitog obima, bila je suradnica na četiri i voditeljica jednog istraživanja u okviru sveučilišnih potpora. Profesionalno se usavršavala na sveučilištima u Sjedinjenim Američkim Državama (University of Georgia), Njemačkoj (University of Applied Sciences Munich) i na Islandu (Unversity of Iceland). Članica je Hrvatskog sociološkog društva (HSD) i Sekcije za sociologiju obrazovanja koja djeluje u okviru HSD-a. Također, članica je Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja i Europskog udruženja za obrazovna istraživanja. Bila je suradnica uredništva znanstvenog časopisa Metodika i Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje. Izlagala je na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te objavila više znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima.