Rogulja, Nataša

Rogulja, Nataša

dr. sc. predavačica

Osnovnu i srednju školu završila je u Bjelovaru. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine obranila je diplomski rad i stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Godine 2008. radila je kao suradnica i pomoćna asistentica u programu obrazovanja na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacije, FER, Zagreb. Od 2009. do 2015. godine bila je zaposlena kao znanstvena novakinja na projektu Informacijsko-komunikacijska kompetencija edukatora (broj 227-2271694-1166) na Katedri za informacijske i komunikacijske znanosti Učiteljskog fakulteta. Godine 2018. doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pri Odsjeku za Informacijske i komunikacijske znanosti. U suautorstvu objavljuje znanstvene i stručne radove. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Konzultacije:

Srijeda 9:00 – 10.00,

Četvrtak 9:00 – 10:00