Rovan, Daria

Završila je osnovnu i srednju školu (prirodoslovno-matematičku gimnaziju) u Splitu. Godine 2000. završila je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu stekla je stupanj magistre znanosti 2006. godine te 2011. uspješno obranila doktorski rad i stekla stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje psihologija. Od 2001. do 2013. godine bila je zaposlena kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjeku za psihologiju. U lipnju 2013. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice te je od tada zaposlena na Učiteljskom fakultetu, Odsjeku za obrazovne studije. Izvodi nastavu iz više kolegija iz psihologije obrazovanja i razvojne psihologije za studente različitih nastavničkih smjerova te za studente Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Sudjeluje i u izvođenju poslijediplomskog doktorskog studija Cjeloživotno učenje i obrazovne znanosti, a također je vanjska suradnica na poslijediplomskom doktorskom studiju glotodidaktike i psihologije. U okviru svoga znanstvenog rada sudjelovala je na više domaćih i stranih znanstvenih skupova te objavila šesnaest znanstvenih i nekoliko stručnih radova. Područja interesa u njezinu radu vezana su uz psihologiju obrazovanja s posebnim naglaskom na motivaciju za učenje i profesionalni razvoj učitelja. Voditeljica je Savjetovališta za podršku studentima Učiteljskog fakulteta i članica Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta.

Konzultacije:

Srijeda 17.00-18.00;

Petak 09.00-10.00