Opić, Siniša

Siniša (Josip) Opić rođen je 1973. godine u Pakracu. Diplomirao je 1996. godine na Filozofskom fakultetu – Pedagogijske znanosti u Zagrebu. Iste godine upisao je poslijediplomski studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, smjer – poremećaji u ponašanju. Nakon položenih diferencijalnih ispita magistrirao je 1999. godine. Godine 2007. doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju, gdje od 2006. godine radi kao vanjski suradnik. Od 2009. godine zaposlen je kao docent (danas redovni profesor) na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim rada na Sveučilištu, 11 godina radio je kao učitelj/nastavnik u osnovnim i srednjim školama. Na Učiteljskom fakultetu izvodi nastavu na Odsjeku za učiteljske studije, na Odsjeku Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te na Odsjeku za obrazovne studije. Izvoditelj je nastave na sve tri lokacije – Čakovec, Petrinja i Zagreb. Osim na matičnome fakultetu, također je (ili bio) predavač i /ili vanjski suradnik na: Prirodoslovno matematičkom fakultetu (PMF), Filozofskom fakultetu, Akademiji likovnih umjetnosti, Muzičkoj akademiji, Akademiji dramske umjetnosti, Učiteljskom fakultetu u Gospiću (Sveučilište u Rijeci), Filozofskom fakultetu u Osijeku. Nastavu izvodi na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima. Predavač je na doktorskom studiju pedagogije na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište Jurja Strossmayera Osijek te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Gost predavač je na Brock University (Canada), Pedagoškom fakultetu u Ljubljani i Mariboru (Slovenija), Macquarie University (Australia), St. Gallen (Swiss)… Područje znanstvenoga interesa je kvantitativna metodologija istraživanja (parametrija i neparametrija), metodologija društvenih znanosti i didaktika. Mentor je desetinama studenata u izradi završnih i diplomskih radova te doktorskih radova. Recenzent je i/ili član uredništva više inozemnih i domaćih znanstvenih časopisa: Croatian Journal of Education, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), American Journal of Educational Research, The Holistic Approach to Environment Journal, IJACSA, The Science and Information (SAI), International Journal of Scientific Research in Information System and Engineering (IJSRISE), Acta Iadertina, Školski vjesnik… Također je bio recenzent nekoliko znanstvenih međunarodnih konferencija, udžbenika, projekta Fonda za razvoj Sveučilišta. Održao je pozvana predavanja na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija. Predsjednik je nekoliko svjetskih znanstvenih konferencija (3rd World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2014); 4th World Conference on Design and Arts (WCDA-2015). Objavio je više od 70 znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Studentska evaluacija rada nastavnika u zadnjih nekoliko akademskih godina pokazuje vrlo visoku ocjenu kvalitete nastave (mod=5).
Popis objavljenih radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=231642