Opić, Siniša

Nakon završetka XI. gimnazije diplomirao je studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, a doktorirao na Filozofskom fakultetu. Od 1996. do 1998. radi kao nastavnik u OŠ Banova Jaruga, a od 1998. u Srednjoj školi Novska kao nastavnik engleskog jezika i knjižničar. Od 2009. godine je na Učiteljskom fakultetu. Nastavu izvodi i na PMF-u, Likovnoj, Muzičkoj i Akademiji dramske umjetnosti, a kao vanjski suradnik i na filozofskim fakultetima u Zagrebu i Osijeku te na Učiteljskom fakultetu u Gospiću. Područja znanstvenog interesa su mu kvantitativna metodologija istraživanja, statistika i didaktika. Predaje kolegije: Kvalitativne i kvantitativne metode; Kvantitativna istraživanja u ranom odgoju i obrazovanju; Kvantitativna istraživanja u obrazovnim znanostima; Metodologija istraživanja u obrazovnim znanostima; Metodologija društvenih istraživanja; Statistika u pedagogijskim istraživanjima; Uvod u pedagogijska istraživanja; Didaktika; Teorije nastave i obrazovanja; Nastavni kurikulum, Opća pedagogija; Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju; Problemi u ponašanju djece. Od 2018. godine dekan je Učiteljskog fakulteta i član Senata Sveučilišta u Zagrebu, redovni član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske (AOOZH) i član Matice hrvatske. Na Fakultetu je bio prodekan za nastavu i studente (2015. – 2018.), član Etičkog povjerenstva, predsjednik Povjerenstva za kadrove, voditelj programa PPO. Sudjelovao je na 41 međunarodnoj konferenciji, pozvana predavanja održao na 11, bio je član organizacijskog odbora 14 znanstvenih i znanstveno-stručnih konferencija. Objavio je 54 rada u časopisima i publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima. Bio gostujući profesor na Brock University, Niagara Region Canada, Ljubljana, PEF Pedagoška fakulteta Universa v Ljubljani; Sveučilište u Mariboru, Macquarie University, Australia. Član je uredništava nekoliko međunarodnih znanstvenih časopisa i zbornika konferencija, bio aktivni istraživač u pet znanstvenih projekata.